Omgekeerde Osmose systemen

Voor de productie van drink- en/of proceswater mogen er niet of niet te veel zouten in het water zitten. Bron- of zeewater is (te) zout en die zouten moeten er dus uit. De poriën van een Omgekeerd osmose membraan zijn zo klein dat er bijna alleen maar onder druk een watermolecuul doorheen kan. Op deze wijze scheiden we de zouten af, maar bijvoorbeeld ook (zware) metalen en infecties van het water.

 • Drinkwater vanuit brak- of zeewater
  De Omgekeerde osmose techniek maakt het mogelijk om vanuit zeewater drink- of proceswater te produceren. Hierbij moeten we wel aantekenen dat zouter water met een hogere druk dan bijvoorbeeld brakwater moet worden behandeld. Dit maakt de systemen en het elektriciteitsverbruik duurder. Het is dus alleen lonend als er geen of onvoldoende alternatieven aanwezig zijn.
 • Proceswater
  Proces- of gietwater moet doorgaans schoner zijn dan drinkwater. Dit is geen probleem met onze Omgekeerde osmose systemen. We kunnen bijna van iedere waterbron naar iedere gewenste waterkwaliteit.
 • Natrium verwijderen
  Natrium is voornamelijk een probleem als kwekers water willen hergebruiken. Natrium remt de groei en is dus niet gewenst. We kunnen met een selectief membraan bepaalde zouten, waaronder natrium, verwijderen. Bij een te hoog natriumgehalte in het water kan nog niet alle natrium in één keer worden verwijderd, waardoor het water nog niet 100% is her te gebruiken. Aan het verbeteren van deze techniek doen wij nog onderzoek. Ook alternatieve technieken worden hierbij onderzocht.

 

Technische toelichting

Omgekeerde Osmose systemen worden gebruikt om zouten uit het water te filteren. Voorbeelden hiervan zijn om van zeewater naar drink- of proceswater te gaan en van bronwater naar gietwater voor kwekerijen. Afhankelijk van het water dat moet worden behandeld en de wensen van de klant wordt een systeem ontworpen en het membraantype gekozen.

Bij deze keuzes zijn de antwoorden op de volgende vragen het belangrijkst: 

 • Hoe zout is het water?
 • Wat is de verwachte vervuiling/scaling waar we rekening mee moeten houden?
 • Wat is de gewenste waterkwaliteit? 
 • Hoe robuust moet het systeem zijn?
 • Is er een stabiele energiebron of zijn de elektriciteitskosten hoog op de locatie waar het systeem moet produceren?

 

Innovaties op ons Omgekeerde Osmose systeem

 • Bijna 50 jaar geleden heeft de oprichter van ons bedrijf, Jan Mienis, uitgevonden hoe Omgekeerde Osmose installaties stabiel op bronwater konden draaien. Deze techniek wordt nu wereldwijd door vele collega’s toegepast.
 • Onze systemen conserveren zichzelf. Dit is een techniek die wel wordt gekopieerd, maar vaak op een verkeerde manier toegepast. Het voordeel van automatisch conserveren is minder vervuiling op de membranen, minder slijtage en besparing op energieverbruik.
 • Diverse aansturingen, zoals meet- en regelapparatuur voor een betere procesbeheersing.
 • Verbeteringen van aansturing en ontwerp van de systemen met als gevolg energiebesparing en minder onderhoud.
 • Automatische CIP-(schoonmaak)programma’s. Bij dit programma gaat het proces automatisch, maar het moet nog wel via het scherm op het systeem worden gestart en de chemicaliën handmatig worden toegevoegd. We kennen geen andere leveranciers die deze installaties zo uitgebreid leveren.
 • Volautomatische CIP-programma’s. In landen waar de technische kennis minder snel voorhanden is, is dit een groot voordeel. Automatisch wordt op drukverschil, productieverlies of periodiek het schoonmaakprogramma of -programma’s gestart. Het maakt onze systemen betrouwbaarder en robuuster.
 • Besturing en datalogging op afstand. Indien internet aanwezig is, kunnen we wereldwijd inloggen op onze systemen en storingen vaak snel verhelpen.

 

Omgekeerde Osmose systemen

MWROB 12
Type MWROB 12
Capaciteit 12 m³/h
Aantal membranen  12
Basissysteem met automatisch conserveren  
Bronwater/brakwater systeem  
Mienis Water MWROB 12
MWROB 10
Type MWROB 10
Capaciteit 10 m³/h
Aantal membranen  9
Exportsysteem met automatisch CIP-programma  
Bronwater/brakwater systeem  
Mienis Water MWROB 10
MWROB 50
Type MWROB 50
Capaciteit 50 m³/h
Aantal membranen  55
Exportsysteem met volautomatisch CIP-programma  
Bronwater/brakwater systeem  
Het systeem op de foto is inclusief borium verwijdering  
Mienis Water MWROB 50
MWROS 20
Type MWROS 20
Capaciteit 20 m³/h
Aantal membranen  24
Oceaanwater voorbehandeld met Ultra Filtratie  
Zeewater/oppervlaktewater systeem  
Mienis Water MWROS 20
   

 

Hierboven de verschillende gangbare systemen. Ieder type is leverbaar vanaf 3 m³/h tot circa 100 m³/h per systeem. 

Wilt u meer informatie over onze Omgekeerde Osmose systemen? Neem gerust even contact met ons op!

 

Golf

Copyright © 2021 Mienis. Alle rechten voorbehouden.