Beluchtingtorens

Beluchting wordt toegepast om zuurstofarm water van zuurstof te voorzien. Beluchting vindt plaats door lucht intensief met water in contact te brengen.

Dezelfde technieken kunnen tevens worden gebruikt voor ontgassing; het water wordt dan van ongewenste gassen ontdaan.

Golf

Copyright © 2021 Mienis. Alle rechten voorbehouden.